ประกาศรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ถูกถอนชื่อออกจากการเป็นสมาชิกภาพ ช.พ.ค.

               รายชื่อที่ประกาศนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการถอนชื่อสมาชิกภาพ ช.พ.ค.แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ทั้งนี้ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกถอนชื่อแล้วไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกใหม่ได้ แต่สามารถขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.หมายเลขเดิมได้ ซึ่งจะมีค่าขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 1,050 บาทและจะต้องชำระเงินในส่วนที่ค้างชำระด้วย ณ วันที่ยื่นเอกสารขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ถูกถอนชื่อ 19 เมษายน 2556   **สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043-255294**

               รายชื่อที่ประกาศนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการถอนชื่อสมาชิกภาพ ช.พ.ค.แล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2556 ทั้งนี้ สมาชิก ช.พ.ค.ที่ถูกถอนชื่อแล้วไม่สามารถทำการสมัครสมาชิกใหม่ได้ แต่สามารถขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.หมายเลขเดิมได้ ซึ่งจะมีค่าขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.จำนวน 1,050 บาทและจะต้องชำระเงินในส่วนที่ค้างชำระด้วย ณ วันที่ยื่นเอกสารขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.

รายชื่อสมาชิก ช.พ.ค.ถูกถอนชื่อ 19 เมษายน 2556

 

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 043-255294**

About admin otep